Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revízie, porevízne opravy, odstránenie porúch výťahov


4. 11. 2014 10:36

Názov zákazky: „Revízie, porevízne opravy, odstránenie porúch výťahov“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2.
Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania

celý dokument: ico_doc_46