Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revízie, porevízne opravy, odstránenie porúch výťahov


16. 10. 2015 13:18

Názov zákazky: „Revízie, porevízne opravy, odstránenie porúch výťahov“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské jedálne pri materských školách v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda a budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb

celý dokument: ico_doc_46