Výzva na predkladanie cenových ponúk - revízie výťahov


8. 10. 2013 15:27

Názov zákazky: „Revízie, porevízne opravy, odstránenie porúch výťahov“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2.
Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania.

celý dokument: ico_doc_46