Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí v Prievidzi


25. 3. 2015 08:21

2.1 Názov zákazky: „ Rozšírenie a obnova chodníka na Mierovom námestí v Prievidzi“.
2.2 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
2.3 Miesto dodania: chodník na Mierovom námestí v Prievidzi
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokument: ico_doc_46

zmluva o dielo:

príloha č.1: ts_46

príloha č. 2: ico_xls_46