Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie


11. 10. 2016 11:11

Názov zákazky: „Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila“ – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument:ico_pdf_46

príloha č.1:

príloha č.2:

príloha č.3:

návrh zmluvy o dielo:ico_doc_46