Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnené plochy na Ul. B. Björnsona v Prievidzi


29. 3. 2016 13:15

Názov zákazky: „ Spevnené plochy na Ul. B. Björnsona v Prievidzi “.
Druh zákazky:   zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:  spevnené plochy na Ul. B. Björnsona v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokument:ico_doc_46

príloha č.1:

príloha č.2:ico_pdf_46

príloha č.3:

príloha č.4:

príloha č.5:

príloha č.6: