Výzva na predkladanie cenových ponúk - spomaľovač na Riečnej ulici


26. 9. 2014 14:24

Názov zákazky : „ Spomaľovač na Riečnej ulici“.
Druh zákazky :   zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Miesto dodania:  Riečna ulica v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument:ico_doc_46

zmluva o dielo:

príloha č. 1:ts_46

príloha č. 2: