Výzva na predkladanie cenových ponúk- Statické posudky stropných konštrukcií pod strešnou krytinou a stropných konštrukcií na medzipodlažiach pre objekty MŠ


15. 3. 2013 08:42

Výzva na predkladanie cenových ponúk- Statické posudky stropných konštrukcií pod strešnou krytinou a stropných konštrukcií na medzipodlažiach pre objekty MŠ


Názov zákazky: „Statické posudky stropných konštrukcií pod strešnou krytinou a stropných konštrukcií na medzipodlažiach pre objekty MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza"

Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
Miesto realizácie: 7 objektov materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa zoznamu v bode 3.2.

Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Celý dokument: ico_doc_46