Výzva na predkladanie cenových ponúk -Stavebné úpravy na pomníku padlých v SNP na Námestí slobody


16. 5. 2013 11:08

Predmet zákazky a typ zmluvy: Názov zákazky : „ Stavebné úpravy na pomníku padlých v SNP na Námestí slobody v Prievidzi podľa vypracovanej PD“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na stavebné práce
Miesto dodania: Pomník padlých v SNP Námestie slobody v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

Celý dokument: ico_pdf_46

2012-075 - (2012-075) - Stavebné úpravy na pomníku padlých v SNP (8  Zadanie s poznámkami - na výšku):

ZoD realizácia pomník:

sprievodna sprava pomník SNP: