Výzva na predkladanie cenových ponúk - Stavebný dozor – „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v Prievidzi


22. 3. 2022 15:11

Názov zákazky: „Stavebný dozor – „Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v Prievidzi“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2.

celý dokument:

Prílohy č. 1:

Prílohy č. 2: