Výzva na predkladanie cenových ponúk - Sušičky výkresov a stojanové počítadlo pre materské školy zriadené mestom Prievidza


3. 9. 2012 07:40


Predmet zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky:     „Sušičky výkresov a stojanové počítadlo pre materské školy zriadené mestom Prievidza“

Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru

Miesta dodania: Materské školy v Prievidzi podľa bodu 3.2 tejto výzvy

Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Celý dokument : ico_doc_46