Výzva na predkladanie cenových ponúk-Tlač programového letáku Mozaika


2. 10. 2012 10:55

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
2.1 Názov zákazky : „ Tlač programového letáku Mozaika“.
2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
2.3 Miesto dodania: KaSS  Prievidza.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 2 600 € bez DPH.

Celý dokument: ico_doc_46