Výzva na predkladanie cenových ponúk - tonery


23. 3. 2012 08:41

Predmetom zákazky je obstaranie originálnych náplní (od výrobcu tlačiarní) a kompatibilných náplní do atramentových a laserových tlačiarní čiernobielych a farebných. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený  v súťažných  podkladoch.

celý dokument : ico_doc_46