Výzva na predkladanie cenových ponúk - tonery


16. 4. 2014 12:34

Názov zákazky : „Nákup tonerov do tlačiarní“.
Druh zákazky : zákazka na dodanie tovaru.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_doc_46

aktualizácia prílohy: