Výzva na predkladanie cenových ponúk - VDZ


29. 1. 2013 08:53

Názov zákazky : „ Vodorovné (VDZ)  a zvislé dopravné značenie ( ZDZ) a dopravné zariadenia ( DZ ) -  dodanie, montáž a demontáž pre potreby mesta Prievidza “.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
Miesto dodania: Mesto Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 
Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

celý dokument ico_doc_46

Príloha č. 1:   

Príloha č. 2: