Výzva na predkladanie cenových ponúk - velkokuchynské zariadenia - elektrické pece


10. 6. 2013 07:59

Názov zákazky: „Veľkokuchynské zariadenia – elektrické pece“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: ŠJ pri MŠ, Ul. P. Benického 154/1, 971 01  Prievidza
ŠJ pri MŠ, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01  Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná zmluva

celý dokument: ico_doc_46