Výzva na predkladanie cenových ponúk - Veľkokuchynské zariadenia na tepelnú úpravu potravín


26. 7. 2012 09:36

Predmet zákazky a typ zmluvy
Názov zákazky:  „Veľkokuchynské zariadenia na tepelnú úpravu potravín“
Druh zákazky:  ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: ŠJ pri MŠ, Ul. M. Gorkého 223/20, 971 01  Prievidza ŠJ pri MŠ, Ul. A. Mišúta 731/2, 971 01  Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená zmluva.

Celý dokument: ico_doc_46