Výzva na predkladanie cenových ponúk - veľkokuchynské zariadenia - roboty


19. 6. 2013 07:47

Názov zákazky: „Veľkokuchynské zariadenia - roboty“
Druh zákazky:  ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: ŠJ pri MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01  Prievidza
ŠJ pri MŠ, Športová ulica 134/36, 971 01  Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_doc_46