Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vodoinštalatérske práce


9. 1. 2012 13:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vodoinštalatérske práce zamerané na odstraňovanie havarijných stavov a drobných porúch vodoinštalácie v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46