Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vodorovné a zvislé dopravné značenie


14. 3. 2012 12:01

Výzva na predkladanie cenových ponúk  ZRUŠENÁ.

.

.

.

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
       2.1 Názov zákazky : „ Vodorovné a zvislé dopravné značenie“.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
       2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 
       2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46