Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vstupná brána do Lesoparku“ – architektonický návrh a projekt pre realizáciu stavby


28. 6. 2017 15:51

Názov zákazky : „Vstupná brána do Lesoparku“ – architektonický návrh a projekt pre realizáciu stavby
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument: ico_pdf_46

prílohač. 1:

príloha č.2:

návrh zmluvy: ico_doc_46