Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad v Prievidzi – projektová dokumentácia – mestská časť Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly


5. 2. 2021 11:05

Názov zákazky : „Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad v Prievidzi – projektová dokumentácia – mestská časť Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7

celý dokument:

prílohy: