Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie spevnených plôch na Svätoplukovej ulici


29. 5. 2015 10:11

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnených plôch na Svätoplukovej ulici“.
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce
Miesto dodania: spevnené plochy na Svätoplukovej ulici v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument:ico_pdf_46

podklady:

Zmluva o dielo:ico_doc_46