VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK-Výdajný ohrevný stôl do kuchyne


15. 8. 2011 13:37

Názov zákazky (predmetu obstarávania): „Výdajný ohrevný stôl do kuchyne“, vrátane dopravy, demontáže starého zariadenia,  montáže nového zariadenia a úvodného zaškolenia na obsluhu a údržbu.

Verejné obstarávanie na Zákazku s nízkou hodnotou,  podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ico_pdf_46