Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby


15. 3. 2016 10:52


Názov zákazky : „Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora
bezpečnosti na stavenisku stavby“.
Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky budú uzatvárané zmluvy za jednotlivé stavby v rokoch 2016 a 2017.

celý dokument: ico_pdf_46