Výzva na predkladanie cenových ponúk - výmena výlepných plôch


18. 6. 2015 08:41

Názov zákazky: Výmena výlepných pôch v meste Prievidza za nové
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesto dodania: mesto Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 800 EUR

celý dokument:ico_pdf_46

príloha:file_jpg_46