Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby pre mestské budovy v meste Prievidza


17. 5. 2021 13:20

predmet: Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby pre mestské budovy v meste Prievidza

prílohy: