Výzva na predkladanie cenových ponúk: Výroba, dodávka a montáž krytov na rádiatory v MŠ Mišúta pav. C spodná a horná trieda


31. 10. 2019 08:47

Názov zákazky :„Výroba, dodávka a montáž krytov na rádiatory v MŠ Mišúta  pav. C spodná a horná trieda“      
Miesto dodania: Materská skôlka so sídlom na ulici A. Mišúta 731/2, 971 01 Prievidza      
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka      
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 39161000-8      
Predpokladaná hodnota zákazky: 2.333,00 €

celý dokument: