Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby


22. 11. 2011 15:11

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
       2.1 Názov zákazky : „Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby“.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
       2.3 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_doc_46