Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zabezpečenie opráv


2. 2. 2012 13:48

Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky: „Zabezpečenie opráv, servisu a zistenie porúch elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
2.3 Miesto dodania: MŠ a ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých zariadení.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46