Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MsÚ, MsP a opatrovateľskú službu formou stravných poukážok


15. 11. 2016 14:36

Názov zákazky: „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov MsÚ, MsP a opatrovateľskú službu formou stravných poukážok.“
Miesto dodania: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o poskytnutí služby.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 55520000-1, 60000000-8.

celý dokument: ico_pdf_46

zmluva o dielo:ico_doc_46