VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK- Zariadenie pre seniorov Prievidza


13. 9. 2011 14:20

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK .

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Odstraňovanie havarijných stavov a opravy porúc.Zariadenie pre seniorov Prievidza.

       

celý dokument vo formáte Word : ico_doc_46