Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zvislé dopravné značenie ( ZDZ) a dopravné zariadenia ( DZ )


27. 3. 2012 08:29

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
       2.1 Názov zákazky : „Zvislé dopravné značenie ( ZDZ) a dopravné zariadenia ( DZ )-   
             dodanie, montáž a demontáž pre potreby mesta Prievidza “.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
       2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 
       2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Príloha na stiahnutie : ico_xls_46