Výzva na predkladanie ponúk na opravy striech pre MŠ


16. 12. 2011 11:26

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
      2.1 Názov zákazky : „ Lokálne opravy plochých striech na budovách MŠ zriadených
            mestom Prievidza“.
      2.2 Druh zákazky :   ZNH – zákazka na poskytnutie služby
      2.3 Miesto dodania: Materské školy zriadené mestom Prievidza.
      2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa požiadaviek jednotlivých materských škôl .

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46