Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka na poskytnutie stavebných prác


8. 10. 2012 09:03

Predmet zákazky:  Zákazka na poskytnutie stavebných prác.
Názov predmetu zákazky
„Realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu  povodí SR pre rok 2011 – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Prievidza“

Celý článok:ico_doc_46