Výzva na predkladaniecenových ponúk - dodávka elektrickej energie


15. 5. 2019 14:13

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre mesto Prievidza. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb
2.2 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2.3 Miesta dodania: 26 odberných miest v sídle verejného obstarávateľa

celý dokument: