Výzva na predloženie cenovej ponuky e- aukcia -Kancelárske potreby, tlačivá a technické pomôcky


18. 8. 2011 09:11

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa. Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu.

Celý dokument vo formáte pdf:ico_pdf_46

Kúpna zmluva-príloha k výzve verejného obstarávania :ico_pdf_46