Výzva na servis kopírovacích strojov


23. 8. 2011 11:40

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK.

 Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Servis kopírovacích strojov

Celý dokument vo formáte PDF :ico_pdf_46