Výzva oprava povrchu ulice VI. Clementisa


17. 4. 2013 09:56

Názov zákazky : Projektová dokumentácia „Oprava povrchu Ulice Vl. Clementisa“.          
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument: ico_doc_46

zmluva: