Participatívny rozpočet 2017


Mesto spúšťa projekt participatívneho rozpočtu (článok)

Formulár - Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Prievidza 2017 : rtf_file_extension_45

RTV Prievidza: 

Hlasovanie:

Všetky informácie k hlasovaniu nájdete TU.

Anotácie jednotlivých projektov:


Záhrada so srdcom
Komunitná rodinná záhrada na Lúčnej ulici ponúkne priestor pre aktívne trávenie voľného času a rozvoj tvorivosti ľudí, ktorí sa budú chcieť zapojiť a zároveň zvýši biodiverzitu a krásu tohto miesta.

Cyklostojany
Vytvoríme širokú sieť stojanov po celom meste, kam si môžu ľudia počas nákupu, návštevy lekára, úradu, či priateľa uzamknúť bicykel. Zapojiť chceme aj podnikateľské subjekty a prevádzky, ktoré by stojany uvítali vo svojej blízkosti.

Seniorské vzdelávanie a regenerácia
Aktívni seniori zostávajú mladými, pretože majú chuť učiť sa. Radi by vzdelávacie aktivity ponúkli širšiemu okruhu ľudí a tiež rozšírili a skvalitnili výučbu už realizovaných kurzov.

farbyMestu
Chceme zrevitalizovať znehodnotené a ošarpané verejné plochy v meste formou street artu a prinesieme tak do ulíc umenie pre ľudí. Radi by sme tak vytvorili tradíciu skrášľovania verejných plôch a prepojili tak viacero mestských komunít.

Prievidza hovorí aj rukami
Sociálna izolácia sluchovo postihnutých ľudí predstavuje obrovskú bariéru, ktorá často znemožňuje aj najjednoduchšiu komunikáciu. Pokúsime sa túto bariéru znížiť a prepojiť túto komunitu s počujúcou väčšinou.

Orechy pre ľudí
Radi by sme vysadili stromoradie orechov v parku Skotňa. Chceli by sme, aby tieto stromy a ich úroda patrili obyvateľom mesta. Drobnú starostlivosť o stromy poskytnú žiaci blízkej ZŠ v rámci vyučovacieho procesu.

Revitalizácia športového areálu pri ZŠ S. Chalupku

Tento atletický štadión a jeho okolie sa stalo centrom športu a aktívneho využitia voľného času v Prievidzi potrebuje však obnovu a kvalitnejšiu údržbu. Na úvod chceme opraviť plot, osadiť ďalšie smetné koše a lepšie udržiavať plochy.

SENIORART – tvorivý ateliér pre seniorov
Zriadime ateliér, v ktorom sa budú využívať liečivé účinky umenia a ďalších kreatívnych činností – rôznych hobby techník, jednoduchých remeselných a výtvarných činností. Tvorivá práca a výmena skúsenosti napomôže aj prekonávaniu osamelosti.

Vtáky v meste
Obohatíme mestský park o možnosť sledovať vtáctvo vytvorením pozorovacích stanovíšť s búdkami doplnenými o pomôcky na ochranu, starostlivosť a poznávanie vtákov. Pridáme aj informačné panely a webkameru a zapojíme do aktivít verejnosť a školy.

Otvorený klub pre deti a mládež v Prievidzi
V Informačnom centre mladých chceme upraviť priestor bývalej zasadacej a konzultačnej miestnosti a sprístupniť dvor pre potreby mladých ľudí, ktorí sa budú spolupodieľať na úpravách a navrhovaní aktivít.

Festival mladých umelcov
Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru na prezentáciu mladých umelcov Prievidze širokej verejnosti. V jeden deň bude predstavená umelecká tvorba spevákov, tanečníkov, maliarov, alebo streetartistov na jednom z prievidzských námestí.

Prezentácie k projektom nájdete TU.