Mesto spúšťa projekt participatívneho rozpočtuLorem ipsum dolor sit amet 1. 2. 2017 13:13

Mesto Prievidza začína aktivity pilotného ročníka projektu participatívneho rozpočtu. Obyvatelia budú môcť v najbližších mesiacoch navrhnúť a hlasovať za projekty, ktoré podľa ich názorov zlepšia prostredie v meste. Výška participatívneho rozpočtu pre mesto Prievidza na rok 2017 je 40 000 eur. Prvé verejné stretnutie sa uskutoční už vo februári.

V uplynulých dňoch sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov mesta a predstaviteľov občianskeho združenia Utópia v rámci prvej informačnej fázy projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza.

Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia mesta v celomestskom hlasovaní.

Prvé verejné stretnutie, kde budú môcť obyvatelia predstaviť svoje nápady a projekty sa uskutoční utorok 21. februára o 17.30 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi. Verejná diskusia bude pod vedením hlavného facilitátora Petra Nedoroščíka z občianskeho združenia Utópia.

Občianske združenie Utópia zabezpečuje kreovanie a aplikáciu participatívnych rozpočtov aj v iných mestách Slovenska. Aby bol vylúčený akýkoľvek náznak alebo snaha o ovplyvnenie vytvárania, realizácie a výberu projektov, budú práve predstavitelia o.z. Utopia dohliadať nad celým procesom.

Verejná diskusia umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia, ktorí majú záujem využiť finančné prostriedky participatívneho rozpočtu, budú môcť predkladať návrhy a podnety z rôznych oblastí spoločenského života ako šport, kultúra, životné prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracujú do projektovej podoby.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto. Od roku 2013 samospráva realizovala viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet aktuálne funguje a využívajú ho aj ďalšie slovenské mestá, ako Banská Bystrica, Levice, Ružomberok alebo Trnava.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri