Správy z kontrol hlavného kontrolóra mesta


Správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta, predkladané Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi podľa ustanovení § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 26. 02. 2013 do 29. 04. 2013 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 30. 04. 2013 do 24. 06. 2013
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 06. 2013 do 26. 08. 2013
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 27. 08. 2013 do 28. 10. 2013 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 29. 10. 2013 do 09. 12. 2013 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 10. 12. 2013 do 24. 02. 2014 ico_pdf_46
Informácia o rozpracovaných kontrolách v období od 25. 02. 2014 do 29. 04. 2014 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 30. 04. 2014 do 23. 06. 2014 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 24. 06. 2014 do 25. 08. 2014 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 08. 2014 do 27. 10. 2014 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 28. 10. 2014 do 23. 02. 2015 ico_pdf_46
Informácia o rozpracovaných kontrolách v období od 24. 02. 2015 do 24. 04. 2015 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 04. 2015 do 29. 06. 2015 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 30. 06. 2015 do 24. 08. 2015 ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných v období od 25. 08. 2015 do 09. 11. 2015
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2015
Informácia o rozpracovaných kontrolách v období od 10. 11. 2015 do 08. 02. 2016
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v obdobíod 09. 02. 2016 do 25. 04. 2016
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 27. 04. 2016 do 26. 06. 2016
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 27. 06. 2016 do 30. 09. 2016
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 01. 10. 2016 do 29. 01. 2017
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 30. 01. 2017 do 26. 03. 2017
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 27. 03. 2017 do 25. 06. 2017
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 25. 06. 2017 do 30. 09. 2017
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 30. 09. 2017 do 10. 11. 2017
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 11. 12. 2017 do 25. 02. 2018
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2017
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 26. 02. 2018 do 29. 04. 2018
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 30. 04. 2018 do 24. 06. 2018
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 25. 06. 2018 do 23. 09. 2018
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 24. 09. 2018 do 25. 11. 2018
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2018
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 26. 11. 2018 do 24. 02. 2019
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 25. 02. 2019 do 12. 05. 2019
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 13.05.2019 do 29.09.2019
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 30.09.2019 do 08.12.2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2019
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 09.12.2019 do 01.03.2020
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 02.03.2020 do 28.06.2020
Správa o skončených a rozpracovaných kontrolách v období od 29.06.2020 do 25.10.2020