Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva


Komisie Mestského zastupiteľstva a ostatné:

1. Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít (9 členov) 2. Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia  (11 členov) 3. Komisia školstva a kultúry  (11 členov)
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. - predseda komisie
Poslanci:
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
JUDr. Petra Hajšelová
Ing. Natália Svítková
Július Urík
Neposlanci:
Bc. Viera Ďurčeková
Ing. Marián Bielický
Ing. Milan Simušiak

zapisovateľka:
Ing. Ingrid Vojtková
Ing. Ľuboš Jelačič - predseda komisie
Poslanci:
Michal Dobiaš
Bc. Branislav Gigac
Juraj Ohradzanský
MVDr. Vladimír Petráš
Július Urík
Neposlanci:
Jozef Polerecký
Ing. Dušan Kohút
Ing. Roman Bartoš
Ing. Ján Kuchárik
Ing. Lukáš Zeleník

zapisovateľ: Ing. Branislav Michalík
Helena Dadíková – predsedníčka komisie
Poslanci:
Ing. Soňa Babiaková
Mgr. Viera Dušičková
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Bc. Branislav Gigac
Mgr. Peter Krško
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Ing. Richard Takáč
Neposlanci:
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Mgr. Dana Horná
Mgr. Ľudmila Húsková

zapisovateľka: Aneta Bartolenová
4. Komisia starostlivosti o obyvateľov (10 členov) 5. Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít  (11 členov) 6. Komisia na ochranu verejného záujmu (7 členov)
MUDr. Peter Oulehle – predseda komisie
Poslanci:
MDDr. Veronika Drábiková
Ing. Peter Paulík
MVDr. Vladimír Petráš
Katarína Vráblová
Neposlanci:
Mgr. Jozef Búry
Mgr. Vlasta Miklasová
Juraj Polák
Ing. Štefan Škríp
PaedDr. Iveta Lauková

zapisovateľka
: Mgr. Michaela Bevelagua
Ing. Branislav Bucák – predseda komisie
Poslanci:
Mgr. Libor Mokrý
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
Ing. Natália Svítková
Ing. Miroslav Žiak
Neposlanci:
Ing. Martin Drozd
Slavomír Mjartan
Helena Píšová
Mário Šmýkal
Mgr. Alojz Vlčko

zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Mgr. Peter Krško, zástupca SPOLU – občianska demokracia - predseda
Poslanci:
Bc. Branislav Gigac, zástupca Progresívne Slovensko
Ing. Miroslav Žiak, zástupca SaS
PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa KDH
Ing. Richard Takáč –  zástupca SMER - sociálna demokracia
JUDr. Petra Hajšelová – zástupkyňa SME RODINA – Boris Kollár
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová – zástupkyňa nezávislých poslancov

zapisovateľka:
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová

7. Komisia MsZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa § 11 ods.5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 8. Komisia pre riešenie krízovej situácie – svahových deformácií v Hradci a vo Veľkej Lehôtke 9. Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov  historických označení
Katarína Čičmancová
Mgr. Peter Krško
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
Ing. Ľuboš Jelačič
František Krško
PaedDr. Eleonóra Porubcová
Michal Dobiaš

zapisovateľ: Ing. Anton Pišta
Juraj Ohradzanský –  predseda komisie
František Krško
Ing. Roman Veselý
zastúpenie Veľká Lehôtka:
Pavol Gatial
Jozef Petráš
Matej Hlôška
zastúpenie Hradec:
Igor Čičmanec
Ing. Peter Čičmanec
Milan Laluha
Poslanci:
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová - predsedníčka komisie
Ing. Branislav Bucák
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
Michal Dobiaš
Ing. Ľuboš Jelačič
Neposlanci:
Mgr. Ľudmila Húsková
Mariana Kleinová
PaedDr. Iveta Lauková
Ján Sabo
MVDr. Norbert Turanovič
PhDr. Ján Vingárik
Mgr. Alojz Vlčko

zapisovateľka:
Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Poradné orgány primátorky mesta :

Masmediálna rada Bytová rada Rada pre etiku

Mgr. Alojz Vlčko - predseda
Členovia:
Ing. Branislav Bucák
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Mgr. Michal Ďureje
Mgr. Dana Horná
MVDr. Norbert Turanovič
Katarína Vráblová

zapisovateľka: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková

Július Urík - predseda
Členovia:

JUDr. Ján Martiček
Helena Dadíková
MDDr. Veronika Drábiková
JUDr. Róbert Pietrik
MVDr. Norbert Turanovič
Ing. Iveta Bielická
   
zapisovateľka: Jarmila Hlohovská
Mgr. Peter Krško - predseda
Členovia:
Michal Dobiaš
Ing. Peter Paulík
MVDr. Norbert Turanovič
Mgr. Vít Zajac

Sobášiaci a ostatná občianska obradovosť: :

Poslanci:
Katarína Čičmancová
Helena Dadíková
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
PaedDr. Eleonóra Porubcová
MVDr. Vladimír Petráš
Ing. Ľuboš Jelačič
Katarína Vráblová
Neposlanci:
Tibor Tulík

Rokovací poriadok komisií MsZ: ico_pdf_46