Zápisnice a uznesenia komisií mestského zastupiteľstva


Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2022:  v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát
Zápisnica z rokovania konaného dňa 17.01.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 10.02.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 25.04.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 09.06.2022

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2022: v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát
Zápisnica z rokovania konaného dňa 17.01.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 15.02.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa14.03.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 25.04.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 13.06.2022

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2022:
Formát
Zápisnica z rokovania konaného dňa 13.01.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 10.02.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 10.03.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 21.04.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 09.06.2022

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2022: streda o 15.30 h  v zasadacej miestnosti odboru školstva - 1. poschodie MsÚ
Formát
Zápisnica z rokovania konaného dňa 19.01.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 16.03.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 27.04.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 15.06.2022

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2022:
Formát
Zápisnica z rokovania konaného dňa 13.01.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 10.02.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 10.03.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 26.04.2022
Zápisnica z rokovania konaného dňa 09.06.2022

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2021

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2020

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2019

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2018

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2017

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2016

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2015

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2014.