Zápisnice z komisie na ochranu verejného záujmu


Rok 2022

Formát
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 9. mája 2022

Rok 2021

Formát
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 8. - 9. novembra 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 24. mája 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 17. mája 2021
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 15. februára 2021

Rok 2020

Formát
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 20. júla 2020
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 15. júna 2020
Zápisnica zo zasadnutia komisie konaného dňa 11. mája 2020
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 6. marca 2020

Rok 2019

Formát
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 19. augusta 2019
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 6. júna 2019
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 9. mája 2019
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 3. apríla 2019
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 21. marca 2019
Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutie komisie konaného 21. február 2019
ico_pdf_46

Rok 2018

Formát
Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutie komisie konaného 3. apríla 2018
ico_pdf_46
Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutie komisie konaného 29. januára 2018
ico_pdf_46

Rok 2017

Formát
Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutie komisie konaného 20. júna 2017
ico_pdf_46
Zápisnica č. 3/2017 zo zasadnutie komisie konaného 5. júna 2017
ico_pdf_46
Zápisnica č. 2/2017 zo zasadnutie komisie konaného 3. mája 2017
ico_pdf_46
Zápisnica č. 1/2017 zo zasadnutie komisie konaného 3. apríla 2017
ico_pdf_46

Rok 2016

Formát
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutie komisie konaného 21. septembra 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutie komisie konaného 26. mája 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutie komisie konaného 31. marca 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 2/2016 zo zasadnutie komisie konaného 31. marca 2016 ico_pdf_46
Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutie komisie konaného 15. februára 2016
ico_pdf_46

Rok 2015

Formát
Zápisnica č. 2 2015 zo zasadnutia komisie konaného  31. 3. 2015 ico_pdf_46
Zápisnica č. 1 2015 zo zasadnutia komisie konaného 12. 1. 2015
ico_pdf_46

Rok 2014

Formát
Zápisnica č. 2 2014 zo zasadnutia komisie 7. 4. 2014
Zápisnica č. 1 2014 zo zasadnutia komisie 1. 4. 2014