Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi za rok 2012


1. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 3. január 2012 ico_pdf_46
2. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 17. január 2012 ico_pdf_46
3. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 24. január 2012 ico_pdf_46
4. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 31. január 2012 ico_pdf_46
5. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 14. február 2012 ico_pdf_46
6. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 22. február 2012 ico_pdf_46
7. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 13. marec 2012 ico_pdf_46
8. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 20. marec 2012 ico_pdf_46
9. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 10. apríl 2012 ico_pdf_46
10. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 17. apríl 2012 ico_pdf_46
11. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 9. máj 2012 ico_pdf_46
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 22. máj 2012 ico_pdf_46
13. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 12. jún 2012 ico_pdf_46
14. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 19. jún 2012 ico_pdf_46
15. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 26. jún 2012 ico_pdf_46
16. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 10. júl 2012 ico_pdf_46
17. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 24. júl 2012 ico_pdf_46
18. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 20. august 2012 ico_pdf_46
19. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 18. september 2012 ico_pdf_46
20. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 16. október 2012 ico_pdf_46
21. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 23. október 2012 ico_pdf_46
22. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 13. november 2012 ico_pdf_46
23. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 22. november 2012 ico_pdf_46
24. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 4. december 2012 ico_pdf_46