Odmeny poslancov


Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 70/20 schválilo zverejňovanie odmien tých poslancov MsZ, ktorí na tento účel dajú svoj písomný súhlas, za každý mesiac na webovom sídle mesta Prievidza. Na tomto mieste zverejňujeme odmeny poslancov MsZ v zmysle uvedeného uznesenia.

Odmeny poslancov MsZ - máj 2020
Odmeny poslancov MsZ - jún 2020
Odmeny poslancov MsZ - júl 2020
Odmeny poslancov MsZ - august 2020
Odmeny poslancov MsZ - september 2020
Odmeny poslancov MsZ - október 2020
Odmeny poslancov MsZ - november 2020
Odmeny poslancov MsZ - december 2020
Odmeny poslancov MsZ - január 2021
Odmeny poslancov MsZ - február 2021
Odmeny poslancov MsZ - marec 2021
Odmeny poslancov MsZ - apríl 2021
Odmeny poslancov MsZ - máj 2021
Odmeny poslancov MsZ - jún 2021
Odmeny poslancov MsZ - júl 2021
Odmeny poslancov MsZ - august 2021
Odmeny poslancov MsZ - september 2021
Odmeny poslancov MsZ - október 2021
Odmeny poslancov MsZ - november 2021
Odmeny poslancov MsZ - december 2021
Odmeny poslancov MsZ - január 2022
Odmeny poslancov MsZ - február 2022
Odmeny poslancov MsZ - marec 2022
Odmeny poslancov MsZ - apríl 2022
Odmeny poslancov MsZ - máj 2022
Odmeny poslancov MsZ - jún 2022