Archív zápisníc VVO za rok 2021


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 21.01.2021
Zápisnica zo zasadnutia 4.2.2021
Zápisnica zo zasadnutia 4.3.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 29.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia 1.4.2021
Zápisnica zo zasadnutia 6.5.2021
Zápisnica z výjazdového stretnutia 18.5.2021
Zápisnica z výjazdového stretnutia 1.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia 10.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia 01.07.2021
Zápisnica zo zasadnutia 05.08.2021
Zápisnica zo zasadnutia 16.09.2021
Zápisnica zo zasadnutia 07.10.2021
Zápisnica z výjazdového stretnutia 19.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia 09.12.2021

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 08.01.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 08.02.2021
Zápisnica z online zasadnutia 4.3.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 12.04.2021
Zápisnica z online zasadnutia 6.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia 03.06.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 11.06.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 05.07.2021
Zápisnica zo zasadnutia 12.08.2021
Zápisnica zo zasadnutia 02.09.2021
Zápisnica zo zasadnutia 07.10.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 13.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.11.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 25.11.2021

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 8.1.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 20.01.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 26.2.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 08.03.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 30.04.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 10.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia 3.6.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 17.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia 5.8.2021
Zápisnica zo zasadnutia 7.10.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 10.11.2021

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam 09.03.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 11.03.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 16.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia 07.04.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 19.04.2021
Zápisnica zo zasadnutia 10.5.2021
Zápisnica zo zasadnutia 07.06.2021
Zápisnica zo zasadnutia 03.08.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 16.08.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 23.08.2021
Zápisnica zo zasadnutia 08.09.2021
Zápisnica zo zasadnutia 06.10.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 18.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia 03.11.2021

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 07.01.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia 01.04.2021
Zápisnica zo zasadnutia 06.05.2021
Zápisnica zo zasadnutia 03.06.2021
Zápisnica zo zasadnutia 02.09.2021
Zápisnica zo zasadnutia 07.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.11.2021
Zápisnica z hlasovania per rollam 25.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia 02.12.2021

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát
Zápisnica z výjazdového rokovania 11.05.2021
Zápisnica zo zasadnutia 18.05.2021
Zápisnica zo zasadnutia 09.06.2021
Zápisnica zo zasadnutia 02.07.2021
Zápisnica zo zasadnutia 19.07.2021
Zápisnica zo zasadnutia 17.09.2021
Zápisnica zo zasadnutia 11.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia 05.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia 12.11.2021

Volebný obvod č. VII. (Hradec)


Formát
Zápisnica zo zasadnutia 12.01.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.02.2021
Zápisnica zo zasadnutia 04.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia 12.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia 24.04.2021
Zápisnica zo zasadnutia 06.05.2021
Zápisnica zo zasadnutia 19.05.2021
Zápisnica zo zasadnutia 24.06.2021
Zápisnica zo zasadnutia 08.07.2021
Zápisnica zo zasadnutia 05.08.2021
Zápisnica zo zasadnutia 17.08.2021
Zápisnica zo zasadnutia 23.09.2021
Zápisnica zo zasadnutia 15.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia 20.10.2021
Zápisnica zo zasadnutia 11.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia 29.11.2021
Zápisnica zo zasadnutia 09.12.2021