Zápisnice výborov volebných obvodov


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 13.01.2022
Zápisnica zo zasadnutia 03.02.2022
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 22.02.2022
Zápisnica zo zasadnutia 03.03.2022
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 04.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 07.04.2022
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 25.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 12.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 09.06.2022
Zápisnica zo zasadnutia 07.07.2022

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 13.01.2022
Zápisnica zo zasadnutia 03.02.2022
Zápisnica zo zasadnutia 03.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia 07.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 04.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 02.06.2022
Zápisnica z hlasovania per rollam 09.06.2022

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Formát
Zápisnica z hlasovania per rollam hlasovania 17.01.2022
Zápisnica z hlasovania per rollam hlasovania 7.2.2022
Zápisnica zo zasadnutia 03.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia 11.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 08.06.2022

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 05.01.2022
Zápisnica zo zasadnutia 07.02.2022
Zápisnica zo zasadnutia 02.03.2022
Zápisnica z hlasovania per rollam hlasovania 24.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia 06.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 04.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 08.06.2022

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 13.01.2022
Zápisnica zo zasadnutia 03.02.2022
Zápisnica zo zasadnutia 17.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia 07.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 04.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 02.06.2022

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 18.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia 01.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 17.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 24.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 17.06.2022

Volebný obvod č. VII. (Hradec)


Formát
Zápisnica zo zasadnutia 20.01.2022
Zápisnica zo zasadnutia 14.02.2022
Zápisnica zo zasadnutia 16.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia 31.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia 14.04.2022
Zápisnica zo zasadnutia 05.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 18.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 23.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia 09.06.2022
Zápisnica zo zasadnutia 06.07.2022