Dokumenty r. 2012 a 2013


Ročná správa o stave verejného obstarávania za rok 2013 ico_pdf_46
Ročná správa o stave verejného obstarávania za rok 2012 ico_pdf_46

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Prievidza
Štatutárny zástupca mesta : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka
Adresa: Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
IČO : 00318442
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 18.12.2013
Predmet zákazky:  Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 30.12.2013
Správa v zmysle § 21 zákona č. 25/2006 Zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení k podlimitnej zákazke „Nákup osobného motorového vozidla
Zverejnené: 18.12.2013
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 16.12.2013
Predmet zákazky: „Cenová ponuka na vyhotovenie lekárskych posudkov“
Predpokladaný dátum zadania zákazky:  20.12.2013
Správa v zmysle § 21 Zákona o verejnom obstarávaní k nadlimitnej zákazke: „Poskytnutie služieb v oblasti  odpadového hospodárstva v meste Prievidza“
Zverejnené: 13.12.2013
ico_pdf_46
Nadlimitná zákazka  „ Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza“ – zverejnenie zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zverejnené: 10.12.2013
ico_pdf_46
Nadlimitná zákazka  „ Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza“ – zverejnenie predložených cenových ponúk   
Zverejnené: 10.12.2013
ico_pdf_46
Informácia o povinnosti § 136 ods. 9 písm. c) – nadlimitná zákazka
Zverejnené dňa: 10.12.2013
Predmet zákazky: „Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu, Mestskej polície a opatrovateľskej služby
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.12.2013
Predmet zákazky: „Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel“
Predpokladaný dátum zadania zákazky:  17.12.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.12.2013
Predmet zákazky: „Poistenie majetku mesta“
Predpokladaný dátum zadania zákazky:  17.12.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.12.2013
Predmet zákazky: „Realizácia monitorovacieho kamerového systému Mesta Prievidza  - III. etapa“
Predpokladaný dátum zadania zákazky:  17.12.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 06.12.2013
Predmet zákazky: „Označenie miestnych názvov priemyselných zón – zvislé dopravné značenie“
Predpokladaný dátum zadania zákazky:  12.12.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 2.12.2013
Predmet zákazky: Technicky podklady – Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 6.12.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 29.11.2013
Predmet zákazky:  PD – Oprava spevnených plôch na Ul. B.Björnsona
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 5.12.2013

1.  Informácia o splnení povinnosti § 41 – otváranie kritérií.
Predmet zákazky: „Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu, Mestskej polície a opatrovateľskej služby“

Zverejnené dňa: 28.11.2013

ico_pdf_46
Informácia o výsledku podlimitnej zákazky : Nákup osobného motorového vozidla
Zverejnené: 27.11.2013
ico_pdf_46
Informácia podľa § 41 odst. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení o otváraní častí ponúk označených ako „Ostatné“ k podlimitnej zákazke „Modernizácia verejného obstarávania v meste Prievidza“
Zverejnené: 25.11.2013
ico_pdf_46
Informácia o splnení povinnosti § 41 – otváranie neverejné
Zverejnené dňa: 26.11.2013
Predmet zákazky:
„Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu, Mestskej polície a opatrovateľskej služby“
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 25.11.2013
Predmet zákazky: „Výmena štyroch starých okien za plastové v dvoch sociálnych zariadeniach  v pravej polovici budovy v MŠ Krmana v Prievidzi.
Predpokladaný dátum zadania zákazky:  28.11.2013
Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza
Zverejnená: 19.11.2013
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 19.11.2013
Predmet zákazky: Obnova spevnených plôch Ul. G. Švéniho – osvetlenie, projektová dokumentácia
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 19.11.2013
Predmet zákazky: Šatne a sociálne zariadenia – futbalový štadión Veľká Lehôtka, projektová dokumentácia
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 19.11.2013
Predmet zákazky: Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov, projektová dokumentácia
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 14.11.2013
Predmet zákazky: Realizácia monitorovacieho kamerového systému Mesta Prievidza  - II. Etapa;
VETRON, s.r.o., Šustekova 19, 811 08 Bratislava
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 21. 11. 2013
Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva  v meste Prievidza
Zverejnené 8.11.2013
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 7.11.2013
Predmet zákazky:  Skladačka s pracovným názvom PRIEVIDZA
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 13.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 7.11.2013
Predmet zákazky:  Skladačka s pracovným názvom PRIEVIDZA – stopy minulosti
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 13.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 5.11.2013
Predmet zákazky: Spevnená plocha pod kontajnery na Malookružnej ul. v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 11.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 5.11.2013
Predmet zákazky:
Spevnená plocha pod kontajnery na Ul. J. Bendíka
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 11.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 4.11.2013
Predmet zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 4. štvrťrok 2013
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 8.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 4.11.2013
Predmet zákazky: Hygienické prostriedky – 4. štvrťrok 2013
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 8.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 30.10.2013
Predmet zákazky: Kancelársky papier – 4. štvrťrok 2013
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 6.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 30.10.2013
Predmet zákazky: Kancelárske potreby – 4. štvrťrok 2013
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 6.11.2013
Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza
Zverejnené: 29.10.2013
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 28.10.2013
Predmet zákazky:  Úprava podhľadu a vymaľovanie spoločenskej sály a vestibulu – Kultúrny dom Veľká Lehôtka
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 4.11.201
3
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 28.10.2013
Predmet zákazky:  Výmena výplní okenných a dverných otvorov – Kultúrny dom Veľká Lehôtka
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 4.11.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 21.10.2013
Predmet zákazky: Oprava kanalizácie v MŠ Sv. Cyrila
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 21.10.2013
Predmet zákazky: Rozšírenie spevnených plôch na Ul. Škarvana
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 21.10.2013
Predmet zákazky: Vyčistenie dažďových zvodov v 9 MŠ v Prievidzi (Krmana, Benického, Mišúta, Matušku, Mišíka, Nábr. sv. Cyrila, Športová, Gorkého, Clementisa)
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 21.10.2013
Predmet zákazky: Doplnenie dažďových zvodov v MŠ Benického
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 18.10.2013
Predmet zákazky: Revízie, porevízne opravy, odstránenie porúch výťahov
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 24.10.2013
Detské ihriská lokalita Ul. P.Benického, Ul. J. Francisciho a Gazdovská ul. v Prievidzi ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 15.10.2013
Predmet zákazky: Nákup drobného kuchynského a jedálenského inventáru – tovary pre zabezpečenie prípravy stravy pre školské jedálne pri MŠ
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 21.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 15.10.2013
Predmet zákazky:  Rekonštrukcia ÚK a TÚV pre Základnú školu, Rastislavova ul. 416/4, Prievidza – riešenie havarijnej situácie výmenou rozvodov ÚK a TÚV, 1. časť 2. etapy
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 23.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 15.10.2013
Predmet zákazky:  Oprava chodníka na Ceste V. Clementisa
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 23.10.2013

Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 11.10.2013
Predmet zákazky:  Kondenzačná kotolňa –súkromná MŠ – Mariánska 17
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 17.10.2013
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: Súťažné podklady s prílohami pre nadlimitnú zákazku na službu predmetu zákazky: „Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu, Mestskej polície a opatrovateľskej služby“.
Zverejnené 10.10.2013
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.10.2013
Predmet zákazky: „Rozšírenie výstražného informačného systému( VISO ) Mesta Prievidza ( rozhlas )“
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 16. 10. 2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.10.2013
Predmet zákazky:„Realizácia novej digitálnej otočnej kamery na Námestí slobody pri Mestskom dome v Prievidzi v rámci projektu podporeného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 16. 10. 2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 8.10.2013
Predmet zákazky: Deratizácia verejných priestranstiev a mestských budov
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 14.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 08.10.2013
Predmet zákazky:  Obnova prístrešku pre kultúrne podujatia v Malej Lehôtke, Agátový háj
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 14.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 4.10.2013
Predmet zákazky: Náhradná výsadba drevín za vyrúbané stromy na pozemkoch vo vlastníctve / užívaní mesta Prievidza
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 10.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 4.10.2013
Predmet zákazky: Plastové vrecia na vyseparované zložky komunálneho odpadu pre vrecový systém zberu v IBV v meste Prievidza
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 10.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 1.10.2013
Predmet zákazky: Výmena starých okien za plastové okná v dvoch sociálnych zariadeniach v MŠ Krmana – 4ks
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 7.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 01.10.2013
Predmet zákazky Výstroj MsP Prievidza – bundy 
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 07. 10. 2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 01.10.2013
Predmet zákazky Výstrojné súčiastky podľa výstrojneho poriadku Mestskej polície
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 07. 10. 2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 01.10.2013
Predmet zákazky: „Oprava kamerového systému MsP
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 07. 10. 2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 27.09.2013
Predmet zákazky:  Dodávka a distribúcia zemného plynu pre mesto Prievidza a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta podľa odberných miest v období od 1.11.2013 – 31.12.2014 (14 mesiacov)
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 03.10.2013
Oprava krytu vozovky na Ceste V. Clementisa v Prievidzi
Zverejnené: 27.9.2013
ico_pdf_46
Obnova športových ihrísk v meste Prievidza
Zverejnené: 27.9.2013
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 26.9.2013
Predmet zákazky: „Plastové dvere vo vestibule  MsP Prievidza“
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 02. 10. 2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 25.09.2013
Predmet zákazky:  Dielo : grafika, spracovanie, tlač a dodanie historického kalendára 2014 
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 02.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 25.9.2013
Predmet zákazky: Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 1.10.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 24.9.2013
Predmet zákazky: „Nákup ovocia pre MŠ“
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 30.9.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 23.9.2013
Predmet zákazky: Výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve / užívaní mesta Prievidza s následnou likvidáciou drevnej hmoty a vyčistením plochy po výrube
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 27.9.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 23.9.2013
Predmet zákazky: LPG do služobného vozidla Mestskej polície Prievidza
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 27.9.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 20.9.2013
Predmet zákazky: „Nákup čerstvej zeleniny a suchej strukoviny pre MŠ“
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 27.9.2013
Súťažné podklady s prílohami k nadlimitnej zákazke: Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva  v meste Prievidza
Zverejnené: 16.9.2013
ico_pdf_46
Súťažné podklady s prílohami k nadlimitnej zákazke: Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva  v meste Prievidza - príloha 1
Zverejnené: 16.9.2013
Súťažné podklady s prílohami k nadlimitnej zákazke: Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva  v meste Prievidza - príloha 2
Zverejnené: 16.9.2013
Oznámenie o výsledku: Obnova športových ihrísk v meste Prievidza ico_pdf_46
Oznámenie o výsledku: Oprava krytu vozovky na ceste V. Clementisa
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 13.09.2013
Predmet zákazky:
1.Vypracovanie bezpečnostnej politiky v súlade s výnosom MF SR č.312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, s implementáciou bezpečnostných praktík podľa príslušných STN a ISO noriem.
2.Vypracovanie Bezpečnostného projektu v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zapracovanie povinností mesta v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a výnosu MF č.312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, vypracovanie bezpečnostných smerníc.
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 19.9.2013
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky: Detské ihriská lokalita ul. P. Benického, ul. J. Francisciho a Gazdovská ul. v Prievidzi ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 5.9.2013
Predmet zákazky: Rozšírenie plynoinštalácie, Kultúrny dom Malá Lehôtka
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 10.9.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 4.9.2013
Predmet zákazky: Odborné poradenstvo v oblasti prípravy Žiadosti o NFP
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 10.9.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 04.09.2013
Predmet zákazky: Projekt sanácie zosuvných území v lokalite Pavlovská ulica, Na stanište  v k.ú. Hradec
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 10.9.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 04.09.2013
Predmet zákazky: Projekt sanácie zosuvných území v lokalite Podhorská, Remeselnícka v k.ú. Veľká Lehôtka
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 10.9.2013
Kritéria podlimitnej zákazky „ Detské ihriská lokalita ul. P. Benického, ul. J. Francisciho a Gazdovská ul. v Prievidzi“ ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 27.8.2013
Predmet zákazky: Hydraulické vyregulovanie Mestský dom, Námestie slobody  v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 3.9.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 19.08.2013
Predmet zákazky: Nákup potravín – cestoviny, cukor, koreniny a iné pre ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 26.08.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 18.7.2013
Predmet zákazky: Monitorovanie skutkového stavu existujúcich objektov 21 rodinných domov, poškodených svahovým zosuvom
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 24.07.2013
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 12.7.2013
Predmet zákazky: Projektová dokumentácia – Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 25.07.2013
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
Zverejnené: 26.6.2013

Oznámenie o výsledku:Oprava miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
Zverejnené: 21.6.2013